Examensarbete 30 HP: Datorseendesystem för analys av sonardata hos Saab AB

Din framtida utmaning

Sonarbilder används av autonoma undervattensfarkoster för flera uppgifter såsom hinderundvikning, kartläggning av sjöbotten, miljöövervarning och inspektion av undervattensstrukturer.

Det finns flera utmaningar vid skapandet av sonarbilder t.ex. flervägsutbredning hos den akustiska ljudvågen. Den akustiska avbildningen är också känslig för infallsvinkeln hos ljudvågen mot det avbildade objektet, vilket gör att ett objekt i en sonarbild kan se olika ut beroende på vilket håll sonaren ser det från.

För naturliga bilder har datadrivna metoder som använder djupinlärning (deep learning) givit nya verktyg som har varit mycket effektiva för att lösa problem såsom segmentering, detektion och klassificering. Användandet av dessa metoder för sonarbilder är begränsat och det är oklart vilka fördelar och nackdelar som finns med att applicera dessa metoder för analys av sonarbilder.

Uppgiften i det här exjobbet är att undersöka hur någon/några av dessa datorseendemetoder kan användas och anpassas för att detektera och klassificera objekt i sonarbilder. Huvudproblemet är att undersöka hur robusta dessa metoder är mot t.ex. brus och vyberoende hos de avbildade objekten i sonarbilden.

Metoder

  • Moderna metoder i datorseende för objektdetektering och klassificering.
  • Sonarbilder från sidescansonar, framåtseende sonar och mutlibeam sonar.

Din profil

Vi söker dig/er med intresse för signalbehandling, maskininlärning, vågfysik, reglerteknik och programmering. Lämplig utbildning är civilingenjör/magister med inriktning mot teknisk fysik, teknisk matematik, elektroteknik, maskininlärning eller liknande. Har du erfarenhet av något av följande områden är detta meriterande;

  • MatLab/Python
  • Optimering och Numeriska metoder
  • Linux
  • Keras/Tensorflow/Pytorch

Vad du blir en del av

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster och kamouflagesystem för försvarsmarknaden. Vår breda produktportfölj innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Sonarsektionen består idag av 16 medarbetare som alla arbetar med hydroakustik i någon form. Atmosfären är glad och dynamisk med teamkänsla och teknikutveckling i fokus.
Placeringsort är Linköping
Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Contact information

Louise Fuchs, Master Thesis Supervisor

073-418 5278

Jennie Asp, Manager

073-418 6562

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i MyCareer är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.