Lund University

Flera branscher

13 975 följare

Master student for an internship hos Lund University

Utlöper om 6 dagar

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i MyCareer är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.