Fysiskt event

Career Day Technology, Karriärdag Teknik och Stora IT-kompetensdagen - SIGN UP for lunch sandwich!

Come meet the industry within TECH and IT, campus Växjö! Read the full program and sign up at the link below - get a free lunch sandwich!

15 november 09:00 - 13:30 CET

Lägg till i kalender

Linnéuniverswitetet M and N building, Georg Lückligs väg 2-8, Växjö, Sverige


Organiserad av Organizer

List of companies and what they can offer

In English below.

Missa inte årets karriärdag som arrangeras av Fakulteten för teknik och Gotech. Här möts studenter från teknik och IT och arbetsgivare för att diskutera karriärmöjligheter, examensarbete och andra samarbeten under utbildningen. Som student kan du få din CV granskad av professionella HR-medarbetare från medverkande företag. Föreläsning kring lean production. Hur du ska boosta ditt nätverk genom Linkedin mm.

Du som studerar på annan ort kan anmäla dig till busstransfer till Career Day Technology, Karriärdag Teknik och Stora IT-kompetensdagen.

Preliminärt program  Anmälan krävs till vissa programpunkter se nedan!                                                                                                                                                         
9.00-10.10 IKEA-salen 
"Den mänskliga sidan av Lean!" Hur du möter framtidens utmaningar
med Training Within Industry och Toyota Kata. Läs mer: https://twikata-konferens.se/  
Anmälan här                                                                                                
9.35-10.05 Södra-salen      
Linkedin - hur kan du använda det?   Experis  

10.15-11.00 IKEA-salen In cooperation with a company. How to get the most out of degree projects, course assignments - etc.  By professor Welf Löwe, who also runs Softwerk, an IT company                                                                                                                  
11.00-13.30
Speed-dating. Boka personliga möten med företagen!
Anmälningslistor finns i respektive företags monter. 15 min/möte                                         
11.00-13.30 
CV-granskning - Registrera din CV på MyCareer eller ta med och boka en stunds personlig CV-hjälp.
Först till kvarn – anmälan i LNU-montern.                                          
11.05-11.50 IKEA-salen
Student och studievägledare berättar
Endast för Teknikcollege                                                                                             
11.20-11.35 Foajén M Unionen - Vad erbjuder facket?                                                         
11.45-12.00 Foajén M  
Technogarden berättar om sitt Juniorkonsultprogram                      
Fr o m 12.00 Foajén M  Lunchmacka serveras i M huset till alla studenter. Anmäl att du vill ha lunchmacka här                  
12.05-12.20 Foajén M 
Arbetsförmedlingen - Hur ser arbetsmarknaden ut för IT och teknik 
12.25-12.40 Foajén M Jordbruksverkets IT-avdelning - Från IT till ett hållbart samhälle. Var med och gör skillnad, påverka samhället och bidra till framtidens tillgång på mat, energi och en hållbar miljö. 

13.00-17.00  Digitala veckan. Cyber security, data & analytics”
Vill du som student deltaga i Digitala veckan? Anmäl dig separat till https://www.biljettkiosken.se/event/181115-videum-digitala_veckan 

15.00-16.00 SÖDRA-salen  Motivationskoden key note föredraget på Leankonferensen begränsat med platser Anmälan här 

Läs mer om Motivationskoden på https://twikata-konferens.se/                                                    

OBS! Första och sista föreläsningarna behöver du anmäla dig till!

Lägg upp din CV i din profil på MyCareer här, ta med den och anmäl dig på plats till CV-granskning och speed dating med deltagande företag och organisationer.

Notera att det kan ske ändringar på detaljnivå fram till och med dagen! Fråga någon av oss i gul tröja om du undrar något.

Vi samarbetar också med Digitala veckan som har föreläsningspass 13-17 öppet för studenter. Separat anmälan på: deras webb se ovan.
 

A Career Day where students from TECH and IT and potential employers meet to discuss cooperation and career opportunities.

Don’t miss this years Career Day by the Faculty of Technology and Gotech! Students and potential employers meet to discuss career opportunities, degree projects and other kinds of cooperation. As a student you can get CV advice by professionals. A lecture about Lean production (in Swedish) starts the day. Among other things: How can you boost your network with Linkedin?

Preliminary program

9.00-9.30 SÖDRA-salen Linkedin - how can you use it?
Experis  

9.00-10.10 IKEA-salen "The human side of Lean!" How to meet the challenges of the future
with Training Within Industry and Toyota Kata. Mainly in Swedish!

10.15-11.00 IKEA-salen In cooperation with a company. How to get the most out of degree projects, course assignments - etc.  By professor Welf Löwe, who also runs Softwerk, an IT company                                                                                                         
11.00-13.30 Speed dating. Book personal meetings with the companies!
Sign up on the day at each company stand. 15 min / meeting

11.00-13.30 CV review - Upload your CV in your profile on MyCareer, or bring it, and book personal CV guidance.
Sign up at the LNU stand.

11.05-11.20 Lobby, M building Employment Service - What does the labor market look like
for IT and technology   

11.05-11.50  IKEA-salen Meet student and student counselor
Only for Teknikcollege students                          

Fr o m 12.00 Lobby, M building Lunch sandwich is served in the M building house to all students. Register for a sandwich here            13.00-17.00 Digital week. Cyber security, data & analytics "
Do you want to attend the Digital Week as a student? Sign up separately https://www.biljettkiosken.se/event/181115-videum-digitala_veckan

Upload your CV in your profile on MyCareer, bring it, and sign up for CV guidance and speed dating with the companies and organisations. 

Note that detail changes in the program can be made all the way. Don't hesitate to ask one of us in Lnu clothes on the day if you have any questions! 

Dagen är extra intressant för dig som studerar följande utbildningsprogram
The day is extra interesting for you who study the following programs
Maskinteknik, industriell ekonomi, energi och miljö, skog, elektroteknik, datateknik Informationslogistik, systemvetare, webbprogrammerare, interaktionsdesigner, interaktiva medier och webbteknologier, nätverkssäkerhet, programvaruteknik, fysik och matematik

 


Hur man kommer till Career Day Technology, Karriärdag Teknik och Stora IT-kompetensdagen - SIGN UP for lunch sandwich!


Vill du organisera ditt egna virtuella event?