Praktisera med vindkraft och biologisk mångfald i höst! at Sustainergies

Som praktikant för branschorganisationen Svensk Vindenergi får du bred insyn i påverkansarbete kring förnybar energi. Där kommer du arbeta med hållbarhet med fokus på vindkraftsparkerna påverkan på biologisk mångfald. Praktikplatsen kan ge goda chanser till vidare anställning inom vindkraftsbranschen!

Om Svensk Vindenergi
Svensk Vindenergi är en branschorganisation för företag som är intresserade i svensk vindkraft. Organisationens medlemmar är alltifrån kraftbolag, kommunala energibolag, projektörer, finansiella investerare, banker, advokatbyråer, tung industri, konsultföretag och leverantörer till vindkraftsbranschen. Kansliet består av sju medarbetare med kontor i centrala Stockholm. Svensk Vindenergi arbetar med det övergripande målet att vindkraften ska ha en bred folklig förankring, vara lönsam, konkurrenskraftig och en del av basen i ett hållbart svenskt energisystem som leder till god miljö för nuvarande och kommande generationer. Nu söker de en praktikant för att delta i hållbarhetsarbetet under hösten 2023! 
“Jag tycker det var en mycket givande praktikperiod, så jag stannade kvar för att jobba extra och skriva min uppsats om svensk vindkraft och EU:s förnybarhetsdirektiv. Efter det blev jag också anställd som ansvarig för kommunikationsarbetet!”

  • Tidigare praktikant, som efter praktikperioden anställdes på Svensk Vindenergi

 

Vad får jag göra och lära mig under praktiken?
Som praktikant för Svensk Vindenergi jobbar du 60% av tiden med biologisk mångfald i ett projekt som samlar in data kring vindkraftparkers miljöpåverkan. Övrig tid kan du antingen komplettera med annat strategiskt miljöarbete, hållbarhetsarbete generellt, eller brett delta i kansliets andra påverkansområden inom marknad, kommunikation, elnät, elsystem, säkerhet. Detta utifrån praktikantens individuella önskemål. Du handleds av kansliets hållbarhetsansvariga och får delta i  det operativa och strategiska arbetet. 
Hos Svensk Vindenergi får du också tillgång till ett brett nätverk inom energisektorn, genom medverkan på både externa och interna möten, och på årets stora event VIND där hela branschen möts och minglar. Flera av våra tidigare praktikanter har gått vidare till anställning inom branschen.  

Kompetenser och färdigheter
Vi arbetar med en inkluderande rekrytering och är övertygande om att alla individers styrkor behövs för att bygga ett hållbart samhälle. Du är alltid välkommen med din ansökan och kompetenserna som efterfrågas för just denna roll är:

  • Goda förkunskaper inom hållbarhet och miljö från relevanta studier eller andra erfarenheter. 

  • Särskilt meriterande med kunskaper inom biologisk mångfald. Även meriterande med tidigare erfarenheter av arbete med organisation, administration eller  projektledning.

  • Goda kunskaper i svenska är en förutsättning, professionell nivå i engelska är meriterande. 

  • För rollen tror vi också att det är viktigt att du är självgående, nyfiken och tar egna initiativ, även om du självklart handleds och planerar ditt arbete tillsammans med teamet. 

 

Villkor
Praktikperiod: Hösten 2023, omfattningen hel termin (ca 20 veckor, 30 hp). Exakta start- och slutdatum är flexibla. 
Placering: Svensk Vindenergis kontor i centrala Stockholm, eller delvis på distans om så önskas. 
Handledning: Du handleds av kansliets hållbarhetsansvarig och samarbetar även med hållbarhetsrådet och resten av teamet.
Ersättning: Praktikplatsen är obetald och ska genomföras inom ramen för dina studier på högskolenivå eller motsvarande.