Injektering av fyllningsdammar med icke härdande bruk, examensarbete- R&D at Vattenfall AB

Expires in 3 days

Power Climate Smarter living – det är vårt syfte. Vi är på jakt efter talangfulla studenter som vill hjälpa oss på vår resa mot ett fossilfritt liv. Genom att skriva ett examensarbete på Vattenfall får du en unik möjlighet att bidra till vårt syfte. Det enda vi begär av dig är att du frigör dina superkrafter och delar din energi med oss.

Om examensarbetet

Vår sektion Infrastructure är en del av Vattenfall Strategic Development https://www.youtube.com/watch?v=KFZrxNNxK_8. Infrastructure har primärt fokus på forskning och utveckling som stödjer Vattenfalls affärsenheter inom vind, vattenkraft och kärnkraft i deras arbetet med att bibehålla en långsiktigt hög anläggningssäkerhet och hög produktionskapacitet.

Majoriteten av dammarna inom den svenska vattenkraften är byggda med jordmaterial. Dammar av denna typ benämns fyllningsdammar. Den centrala delen av en fyllningsdamm består av morän. Moränen är en jordart med låg hydraulisk konduktivitet som håller kvar vattnet i reservoaren. Moränen är omgiven av filterzoner med sand/grusmaterial med avsikt att förhindra erosion av de minsta jordpartiklarna i moränen. Filterzonerna är slutligen omgivna av stödfyllningen som är den zon som ger fyllningsdammen dess strukturella stabilitet.

Med tiden riskerar moränen att eroderas ur på sina finaste partiklar om filterzonen inte klarar av att stoppa partikeltransporten. Allt eftersom dessa finare partiklar eroderas ur kan vattenhastigheten på det genomläckande vattnet öka varför risken för än mer erosion av moränmaterial ökar. Det är därför viktigt att finna dessa zoner inne i en fyllningsdamm och åtgärda dem innan dammen skadas och i värsta fall havererar.

Vid Vattenfalls forskningsanläggning i Älvkarleby, ca 150 km norr om Stockholm, uppfördes i oktober/november 2019 en storskalig fyllningsdamm (4 m hög och 20 m bred) med inbyggda fel. Fyllningsdammen är utrustad med både geofysisk- som geoteknisk instrumentering och till årsskiftet 2021/2022 är projektet med att finna de inbyggda felen färdigt. Då kommer detta examensarbete att ta vid med syfte att borra och reparationsinjektera i fyllningsdammen, både vid anslutningar samt i inbyggd skada i dammen. Det bruk som kommer att användas vid reparationsinjekteringen är en helt ny typ av injekteringsbruk.

Syftet med examensarbetet är att analysera hur en damm kan repareras med ett för ändamålet särskilt framtaget injekteringsbruk. Målet är att bidra till produkt- och metodutveckling av injekteringsbruk för fyllningsdammar.

Inom exjobbet ingår förslagsvis följande moment samt faktorer att beakta under experimentet.

 • Val av borr/injekteringsmetodik.
 • Stoppkriterier för injektering både vid anslutning samt i eroderad morän.
 • Portrycksutveckling, läckageminskningar, turbiditet, töjning- och rörelsemätningar i dammkroppen vid borrning/injektering av fyllningsdamm under drift.
 • Framgrävning av injekterade zoner för utvärdering av injekteringen.

Din profil

Vi letar efter student/studenter som vill arbeta mot ett fossilfritt liv inom en generation och som snart tar examen från dina akademiska studier. Du är även någon som identifierar dig med våra principer: Aktiv, Öppen, Positiv och Säkerhet

 • Utbildning – Civilingenjör Väg- och Vatten, Samhällsbyggnad eller liknande.
 • Omfattning – 30 hp.
 • Arbetet förutsätter goda språkkunskaper i svenska.

Ytterligare information

 • Uppdraget startar: 2022-01-15 eller vid överenskommelse
 • Placeringsort: Älvkarleby (vid tiden för de fysiska experimenten)
 • Ansökan – en kombinerad fil med ditt CV och personliga brev, samt en kopia av dina betyg.
 • Sista ansökningsdag är 2021-12-01.
 • Kontaktperson och handledare på Vattenfall: Johan Lagerlund, johan.lagerlund@vattenfall.com, 0739-85 68 72

Mångfald och inkludering – i allt vi gör

Vi är övertygade om att heterogena team kan överträffa homogena team. Men vi kan bara frigöra och använda kraften av mångfald när alla känner sig inkluderade. Läs mer om vårt viktiga arbete med mångfald och inkludering https://careers.vattenfall.com/se/jobba-med-oss/mangfald-inkludering/

Om Vattenfall

Vi på vattenfall har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. För att lyckas måste vi, som ett av Europas största energibolag, först bli helt fossilfria själva. Men det räcker inte. För att bidra till ett fossilfritt samhälle måste vi göra mer än att enbart fokusera på hållbar energiproduktion.

För vi är övertygade om att om vi ska göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation måste vi nämligen se på utmaningen ur ett bredare perspektiv än att enbart producera energi på ett hållbart sätt.

Följ med oss på vägen mot ett fossilfritt liv.

Vill du veta mer om oss? Besök www.vattenfall.se

Eftersom Vattenfall är en del av den svenska kritiska infrastrukturen är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Det innebär, om denna position är säkerhetsklass, att slutkandidaterna kan vara föremål för en särskild säkerhetsprövning som är i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on MyCareer will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.