Examensarbete inom Deep Learning med fokus på algoritmer, hårdvara och inbyggda system at Synective Labs

Inför våren 2021 söker vi, till vårt kontor i Linköping, (OBS EXJOBB I STOCKHOLM ÄR REDAN TILLSATT) en eller flera studenter som vill jobba med den senaste tekniken inom Machine Learning/Deep Learning med inriktning på inbyggda system.

Vi planerar att ge studenterna möjlighet att utveckla demonstrerbara system inom t ex bildanalys med klassificering, och/eller Reinforcement Learning. Givetvis finns kompetent handledning att tillgå under hela processen. Vi har ett antal färdigdefinierade förslag inom Deep Learning, men välkomnar även att diskutera studenternas egna förslag inom detta område. Fokus kommer att ligga på att jämföra, selektera, optimera och träna lärande algoritmer för att lösa den specifika uppgiften. Här tar man hänsyn till både problemställningen och hur den implementeras effektivt i en hårdvara med relativt begränsad kapacitet. Implementation (inferens) sker t ex på Raspberry Pi eller, om speciellt intresse finns, på en motsvarande FPGA- eller GPU-plattform som vi väljer utifrån problemställningen.

Exempel på problemställningar:

  • Jämförelse av matematiska metoder för förenkling av tränade nätverk och hur de påverkar effekt och prestanda.
  • Balansera en spelkula på ett lutande underlag som styrs av stegmotorer med hjälp av tillämpad Reinforcement Learning.
  • Implementation och optimering av Deep Learning modell för bildklassificering på FPGA.

Dina kvalifikationer:

  • MSc eller motsvarande inom Matematik, Datavetenskap eller Elektronik
  • Intresse för Algoritmutveckling i allmänhet och ML i synnerhet
  • Genuint intresse för hårdvara och inbyggda system
  • Social och kunna uttrycka Dig väl i tal och skrift
  • Goda kunskaper i programmering (C/C++/Python) är meriterande
  • Erfarenhet av FPGA, GPU eller är meriterande

Välkommen med din ansökan senast 2020-11-30!

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on MyCareer can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.