Hur upplever Region Kronobergs ST-läkare sin specialistutbildning? at Region Kronoberg

Hur upplever Region Kronobergs anställda ST-läkare sin specialistutbildning både beträffande de specifika utbildningsdelarna och helheten att arbeta som ST-läkare?

Specialiseringstjänstgöring (ST) är en av Socialstyrelsen reglerad utbildning som legitimerade läkare genomgår för att bli specialistkompetenta inom ett visst medicinskt område. Som ST-läkare har du en anställning i Regionen. Stora delar av utbildningen anordnas internt.

Enkätutvärderingar görs redan kontinuerligt. Vi önskar nu fördjupa och komplettera med djupintervjuer.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on MyCareer can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.