Linnéuniversitetet

Education

2,734 followers

Kartläggning av modeller för hantering av grusvägsunderhåll för enskild väg i Region Kronoberg at Linnéuniversitetet

For English, see below.

Grusvägar måste underhållas regelbundet t.ex. för att rätta till problem med ojämnheter i vägbanan och leda bort vatten. En stor andel av grusvägnätet utgör enskild väg, d.v.s. privatägda vägar. Dessa får stöd från Trafikverket och även ibland från kommunen för att kunna utföra underhåll, om de uppfyller vissa givna krav. Hur man hanterar grusvägsunderhåll skiljer sig mellan kommunerna, t.ex. i fråga om vem som ansvarar för underhåll av enskild väg och hur det bekostas.

Gravel roads must be maintained regularly e.g. to correct problems with holes in the road and divert water. The management of gravel road maintenance differs between municipalities. A large proportion of the gravel road network constitutes privately owned roads. These receive support from the Swedish Transport Administration and sometimes from the municipality in order to be able to carry out maintenance, if they meet certain given requirements.

Task: Your task is to investigate which models are used for gravel road maintenance of individual roads in the region. The mapping can be carried out e.g. as a survey or interview study. An analysis of the pros and cons of each model is an expected result.

Uppgift: Er uppgift är att kartlägga vilka modeller som används för grusvägsunderhåll av enskild väg i regionen. Kartläggningen kan genomföras t.ex. som enkät- eller intervjustudie. En analys av för- och nackdelar med respektive modell är ett förväntat resultat.

Läs mer om projektet här: https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-hallbart-underhall-av-grusvag/

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on MyCareer will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.

Remember to mention that you found this position on MyCareer