Tietoevry

Multiple industries

70 followers

Integration Consultant at Tietoevry


You may apply to TietoEVRY by selecting Apply and fill your application details to the form. You may also Apply by using LinkedIn and populate details to your application from your LinkedIn profile.
Anställningsform: Heltid, Tillsvidareanställning
Land: Sverige/Norge
Ort: Stockholm/Skellefteå/Luleå/Oslo
Roll: Integrationskonsult

Om oss

TietoEVRY affärsområde Data Platforms är sett till volym en av Europas största leverantörer av integrationstjänster.
Vi hjälper våra kunder att automatisera och effektivisera sina manuella processer samt hitta nya sätt att skapa tillväxt och öka digitaliseringen. Våra kunder inkluderar såväl stora multinationella företag som mindre företag och organisationer inom offentlig sektor. Våra internationellt erkända tjänster täcker hela processen från order till betalning och inkluderar ett omfattande nätverk av affärspartners.
Vi söker nu Integrationskonsulter för att förstärka våra team i Sverige & Norge.

Dina ansvarsområden

Som integrationskonsult hos oss så kommer du att vara en del av ett team som ansvarar för att implementera flexibla och effektiva integrationslösningar och tjänster.
I huvudsak kan arbetet uppdelas i:
 • Kundleveranser – leverans av tjänster till nya eller befintliga kunder
 • Kapacitetsutveckling – projekt som syftar till att förbättra vår centrala plattform i olika avseenden
 • Tjänsteutveckling – utveckling av nya eller vidareutveckling av befintliga tjänster
 • Problemlösning – analys och rättning av inrapporterade incidenter

Du kommer att få möjlighet att arbeta i varierande uppdrag, interna projekt eller mot kunder i olika industrisegment, tillsammans med dina medarbetare i Sverige, Norge & Finland, samt även från de medarbetare vi har i Ostrava (Tjeckien), Riga (Lettland) och Pune (Indien).

Vi vill gärna att du har

 • Kunskap om ett brett spektrum av filformat (Peppol, Svefaktura, EHF, EDIFACT, systemspecifika format etc )
 • Erfarenhet av meddelandekonvertering inom olika branscher
 • Kunskap om integrationsverktyg som B2Bi, XIB, AMTrix eller liknande relevanta verktyg
 • Relevant branschkunskap inom Energi, Dagligvara, bank, logistik eller liknande
 • Kännedom om programmering, API och script
 • Minst 4 års erfarenhet av att arbeta med integrationer eller liknande
 • Erfarenhet från att arbeta efter tex SAFe, LEAN, Agile etc metoder
 • Bra språkkunskap inom tal och skrift gällande Svenska (för Sverige), Norska (för Norge) och Engelska
 • Bra på att dokumentera och samarbeta inom teamet

Som person är du

En nyfiken, flexibel och engagerad lagspelare, som har utmärkt förmåga att kommunicera på både Svenska/Norska och Engelska. Vi värdesätter dessa kvalitéer då vår organisation är geografiskt spridd med olika kulturer inblandade. Du är också proaktiv och affärsinriktad i ditt arbete och är mån om att leverera kundvärde, i kombination med att du är målmedveten, drivande och självgående.

VI erbjuder

Dig en inspirerande position som ger dig möjlighet att påverka din egen karriär. Du får en möjlighet att vara med och göra skillnad för våra kunder genom att leverera tjänster som gör skillnad, inte bara för våra direkta kunder men också för hela samhället. Oavsett om målgruppen är energi, sjuk- och hälsovård, bank och finans eller publika sektorn kommer lösningarna göra skillnad för tusentals männsikor.
På TietoEVRY anser vi det viktigt att hitta balansen mellan jobb och fritid, i en vänlig och omtänksam miljö. Vår kultur bygger på en öppenhet samt att vi delar med oss, dvs. en genuint öppen atmosfär.

För ytterligare information

Kontakta personalansvarig Magnus Ernolf för Sverige eller Hanne Braate för Norge.
Magnus.ernolf@tietoevry.com
Hanne.braate@tietoevry.com
För Norska se nedan
Ansettelesesform: Heltid
Land: Sverige/Norge
Arbeidssted: Stockholm/Skellefteå/Luleå/Oslo
Rolle: Integrasjonskonsulent

Om oss

TietoEVRY forretningsområde Data Platforms er en av Europas største leverandører av integrasjonstjenester.
Vi hjelper våra kunder med å automatisere og effektivisere manuelle processer samt finne nye måter å skape vekst og øke digitaliseringen. Våra kunder inkluderer store multinasjonale bedrifter såvel som mindre bedrifter, og fortak i offentlig sektor. Våre internasjonale tjenester dekker hele prosessen fra bestilling til betaling og inkluderer et omfattende nettverk av partnere.
Vi søker Integrasjonskonsulenter for å forsterke våre avdelinger i Sverige & Norge.

Dine arbeidsområder

Som integrasjonskonsulent hos oss er du en del av et team med ansvar for å implementere fleksible og effektive integrasjonsløsninger og tjenester.
Du kommer til å delta i ulike typer projekter og leveranser. Hovedsakelig kan arbeidet deles opp i:
 • Kundeleveranser – leveranser av tjenester til nye eller eksisterende kunder
 • Utvikling –interne prosjekt for å styrke og forbedre våre plattformer
 • Tjenesteutvikling – utvikling av nye eller videreutvikle eksisterende tjenester
 • Problemløsning – analyse og feilretting av innrapporterte incidenter

Du vil kunne få varierte arbeidsoppgaver i interne projekter eller mot kunder i ulike bransjer, sammen med kolleger i Sverige, Norge & Finland, i tillegg til medarbeidere i Ostrava (Tjekkia), Riga (Latvia) och Pune (India).

Vi vil gjerne at du har

 • Kunnskap om ett bredt spekter av filformat (Peppol, Svefaktura, EHF, EDIFACT, systemspesifikke format etc )
 • Erfaring i meldingskonvertering innenfor ulike bransjer
 • Kunnskap om integrasjonsverktøy som B2Bi, XIB, AMTrix eller lignende relevante verktøy
 • Relevant bransjekunnskap innen energi, dagligvare, bank, logistikk eller liknende
 • Kjennskap til programmering, API och scripting
 • Minst 4 års erfaring med integrasjoner eller liknende
 • Erfaring fra å jobbe etter eksempelvis SAFe, LEAN, Agile metoder
 • God språkkunnskap muntlig og skriflig på norsk (for Norge), svensk (for Sverige) og engelsk
 • God evne til å dokumentere och samarbeide i et team

Som person er du

En nysgjerrig, fleksibel og engasjert lagspiller, som kommuniserer godt på både norsk/svensk og engelsk. Evnen til god kommunikasjon er viktig da våre team er geografisk spredt og sammensatt av ulike nasjonaliteter og kulturer. Du er proaktiv og profesjonell i ditt arbeide og er opptatt av å levere god kvalitet og kundeverdi, i kombinasjon med at du er målbevisst, effektiv och selvgående.

Vi tilbyr

Deg en inspirerende stilling som gir deg mulighet til å påvirke din egen karriere. Du vil ha mulighet for å være med på å gjøre en forskjell for våre kunder gjennom gode leveranser som ikke bare påvirker kunden, men også hele samfunnet.
TietoEVRY anser det viktigt å ha en god balanse mellom jobb og fritid. Vår kultur bygger på åpenhet, deling og bygging av kompetanse.

For ytterligere informasjon

Kontakt personalansvarlig Hanne Braate for Norge eller Magnus Ernolf for Sverige.
Magnus.ernolf@tietoevry.com
Hanne.braate@tietoevry.com

Remember to mention that you found this position on MyCareer