Stockholm University

Multiple industries

7,212 followers

Forskningsingenjör med fokus på molekylära analytiska tekniker at Stockholm University


vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2021-03-01.
Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi.
Enheten för biogeokemi har en stark externfinansierad forskning om biogeosfärs- och atmosfärssystemens sammansättning och funktion, de naturliga kretsloppen för kol och andra viktiga element, samt hur dessa påverkas av antropogena störningar som klimatförändring. Två forskningsområden av stor betydelse är hur tinande permafrost i Arktis påverkar de storskaliga kol- och kvävekretsloppen, inklusive frigörelse av växthusgaser, och (ii) hur luftföroreningar i Asien och Afrika påverkar sammansättning av atmosfären och klimatet.
Högkvalitativa analyser av naturliga organiska molekyler i miljöprover från luft, jord, vatten och sediment är centrala för enhetens forskning sedan lång tid; från enkla molekyler som metan, halokarboner (och andra VOC) till lipider, aminosyror och komplexa fraktioner av makromolekyler som t.ex. lignin och cutin, samt organometalliska föreningar. En viktig gemensam nämnare är användningen av olika tekniker för gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS), inklusive extraktion, provberedning och dataanalys. Denna "molekylära biogeokemi" är central för modern biogeokemi.
Vi söker en forskningsingenjör som ska fungera som stöd för pågående forskningsaktiviteter och ansvara för den långsiktiga samordningen av den organisk-analytiska laboratorieverksamheten.

Arbetsuppgifter

 • Ansvar för våra organisk-analytiska laboratorier, vilket inkluderar:
  • Underhåll och felsökning av enhetens gaskromatografisystem: flera GC-MS, GC-FID/ECD, en preparativ GC-FID med fraktionssamlare för ämnesspecifik 14C analys, samt en GC-TQ-ICP-MS.
  • Upprätthålla kvalitetskontroll och kontinuitet för våra organisk-kemiska metoder, överlämning/introduktion för nya doktorander och postdoktorer, och inventering av prover och standardsubstanser.
  • Drift av enhetens forskningslaboratorier för GC-system och organisk våtkemi, inklusive laboratoriesäkerhet och kemikalieinventering.
 • Utveckling och anpassning av metoder för nya organiska ämnesgrupper och utveckling av mer effektiva och miljövänliga metoder för nuvarande målsubstanser.
 • Upplärning och support för inkommande masterstudenter, doktorander och postdoktorer, samt hjälp med riskbedömning.
 • Förberedelser inför och deltagande i fältbaserad forskning
 • Aktivt bidra till att utveckla och upprätthålla en god psykosocial arbetsmiljö

Kvalifikationer
Vi söker en person som har god organisationsförmåga, som är serviceinriktad och med fallenhet för att både snabbt lära sig själv och att lära ut nya tekniker. Du ska ha/kunna:
 • En masters- eller doktorsexamen med inriktning mot organisk analys, eller motsvarande kompetens.
 • Flera års arbetslivserfarenhet, efter examen, som omfattar kemisk analys av organiska molekyler i komplexa matriser på laboratorium.
 • Dokumenterad erfarenhet av kvalitetskontroll och datahantering.
 • God förmåga att arbeta effektivt både i grupp och individuellt – detta är essentiellt.
 • Behärska engelska flytande i tal och skrift. Kunskaper i svenska är en fördel (kan även kompletteras under första två åren).

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast eller efter överenskommelse.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas av professor Örjan Gustafsson, tfn 070-324 7317, orjan.gustafsson@aces.su.se, eller enhetschef Marcus Sundbom, tfn +46-(0)8-674 7242, marcus.sundbom@aces.su.se.
Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).
Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Välkommen med din ansökan!

Remember to mention that you found this position on MyCareer