Stockholm University

Multiple industries

7,212 followers

Provledare och assistenter till högskoleprovet den 13 mars 2021 at Stockholm University


vid Studentavdelningen. Sista ansökningsdag: 2021-03-11.
Vill du göra en viktig insats för samhället?
Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter som har betydelse för förmågan att klara av högskolestudier. Stockholms universitet bistår UHR med genomförandet av högskoleprovet i Stockholms län. Vid vårens högskoleprov behöver Stockholms universitet provledare och assistenter som kan arbeta lördagen den 13 mars 2021. Arbetet sker på provställen runt om i Stockholmsregionen, placering av personal meddelas fortlöpande och görs primärt utifrån angiven adress. Under våren 2021 anordnas högskoleprovet vid två tillfällen.
Observera att denna annons avser det första provtillfället, den 13 mars 2021.
Arbetsuppgifter
Provledaren leder provet i en provlokal och ansvarar för att provet genomförs korrekt och att föreskrifterna följs. Det krävs att provledaren är väl insatt i sin roll och sina arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter inkluderar att ge provdeltagarna tydlig och korrekt information, att leda provdeltagarna genom provets olika moment, att genomföra legitimationskontroller samt att hantera provmaterial enligt instruktioner.
Assistenten hjälper provledaren att hantera ett klassrum med flera skrivande grupper. Arbetsuppgifterna inkluderar bl.a. att dela ut och samla in provmaterial samt att genomföra legitimationskontroller. Assistenten ansvarar likt provledaren för att provet genomförs korrekt samt att regler och föreskrifter följs. Assistenten arbetsleds av erfaren provledare.
Kvalifikationer
Krav
  • Du ska ha läst minst 120 godkända högskolepoäng.
  • Du behöver behärska flytande svenska väl, såväl skriftligt som muntligt.
  • Du ska ha tidigare erfarenhet av självgående arbete.

Meriterande
  • Nuvarande eller tidigare arbete vid universitet eller högskola.
  • Nuvarande eller tidigare erfarenhet av offentlig sektor.
  • Vana och erfarenhet av pedagogiskt arbete inom skola/lärosäte.
  • Vana och erfarenhet av att tala inför grupp.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann, strukturerad, stresstålig och samarbetsvillig. Du följer instruktioner och läser in dig på regler och rutiner. För arbetet krävs ett personligt engagemang.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Du behöver även noga läsa igenom ett informationshäfte inför arbetstillfället samt delta i en kort digitalt utbildning.
Arbetstiden under Högskoleprovet är kl 07.15-16.45 (8 timmar och 30 minuter). Timersättning vårterminen 2021 för provledare är 302,40 kr och för assistenter 218,40 kr inklusive semesterersättning. Lunchen är obetald och reseersättning utbetalas ej.
Möjlighet att arbeta kommande provtillfällen vid högskoleprovet finns. Nästa högskoleprov ges den 8 maj 2021.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Covid-19
För att högskoleprovet ska kunna genomföras smittskyddssäkert kommer personalen som arbetar på provdagen att tilldelas munskydd samt ha tillgång till handsprit.
Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas av handläggare Isa Winterbom, Frida Garvill och Sara Sikström, hp.personal@su.se.
Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/ Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).
Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Bifoga endast CV. Skriv även i ditt CV, samt kryssa i ansökningsformuläret, vilken av anställningarna du söker. Kontakt med sökanden sker löpande.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Välkommen med din ansökan!

Remember to mention that you found this position on MyCareer