Linnéuniversitetet

Education

1,881 followers

Universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap at Linnéuniversitetet

Expires in 12 days

Växjö
Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.
Vid Linnéuniversitetet ingår biblioteks- och informationsvetenskap som ett av flera ämnen i Institutionen för kulturvetenskaper. De andra ämnena utgörs av arkeologi, filosofi, kulturgeografi/geografi, historia, kultursociologi och religionsvetenskap. Institutionen, liksom Fakulteten för konst och humaniora, har verksamhet på två campus. Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap är dock helt förlagt till Växjö.
Ämnesområde för befattningen: Biblioteks- och informationsvetenskap
Placeringsort: Växjö
Anställningens omfattning: tillsvidare, 100 %. Tillträde 1 februari eller enligt överenskommelse.
Arbetsbeskrivning
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är undervisning inom ämnets kandidatprogram, kulturvetenskapligt masterprogram samt masterprogrammet i digital humaniora. Innehavaren av anställningen förväntas aktivt delta i institutionens och ämnets inre arbete i form av undervisning, pedagogiskt utvecklingsarbete, administration och planering samt forskning och forskningsinitiering. Anställningen innebär också möjligheten att ha en ledande och organiserande roll i utveckling och genomförande av undervisning och forskning.
Institutionen för kulturvetenskaper är högt profilerad inom forskning och erbjuder en stimulerande forskningsmiljö som alla medarbetare förväntas bidra till och ha glädje av i sin egen forskning. För att ytterligare stärka samt komplettera ämnets forskningsprofiler ser vi gärna sökande med inriktning mot något av områdena biblioteksforskning, kunskapsorganisation, informationspraktiker eller medie- och informationskunnighet.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller har motsvarade kompetens. Dokumenterad erfarenhet av att bedriva undervisning på universitets- och högskolenivå är ett krav. Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Särskilt meriterande för denna anställning är att ha bedrivit forskning inom något av områdena biblioteksforskning, kunskapsorganisation, informationspraktiker eller medie- och informationskunnighet. Särskilt meriterande är också dokumenterad undervisningserfarenhet inom biblioteks- och informationsvetenskap eller närliggande ämnen. Stor vikt läggs vid erfarenhet och kompetens i att arbeta tvärvetenskapligt och gränsöverskridande i förhållande till organisatoriska och ämnesmässiga enheter.
När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten. Övriga bedömningsgrunder framgår av Linnéuniversitetets anställningsordning.
Kontaktpersoner
Prefekt Malin Lennartsson, 0470 - 70 84 18, malin.lennartsson@lnu.se
HR-partner Stina Andersson, stina.andersson@lnu.se
Studierektor Fredrik Hanell, fredrik.hanell@lnu.se
Fackliga företrädare kan nås genom universitetets växel, tel 0772 – 28 80 00.
DNR är 2020/698-2.2.1 och sista ansökningsdag är 27 november 2020.
Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.
Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.
Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.
Länk till den här sidanhttps://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=5469&rmlang=SE

Remember to mention that you found this position on MyCareer