Examensarbete: Mikromekaniska ultraljudsgivare för undervattensbruk at Saab AB

Expires in 13 days

Din framtida utmaning

I undervattensmiljö dämpas elektromagnetiska signaler mycket effektivt, och istället används akustiska signaler för kommunikation, navigation, och kartläggning. Sedan 1930-talet kallas teknologin för sonar – SOund NAvigation and Ranging. Hittills används i princip enbart piezoelektriska givare för att omskapa den elektriska signalen från sonarens styrsystem till tryckvågor genom vattnet.
Ultraljud, i frekvenser från 20 kHz och uppåt, lämpar sig väl för undervattensavbildning. Det är också en av de mest utmanande sonar-tillämpningarna, då den högfrekventa signalen är känslig för brus, störningar, och variationer i ljudhastighet. På senare år har en hel del arbete gjorts med att utveckla mikroelektromekaniska ultraljudsgivare för tillämpningar på land (medicinskt ultraljud, materialkaraktärisering, rörelsesensorer) – detta exjobb handlar om att kartlägga och utvärdera dessa givare för undervattensbruk.
Den grundläggande principen bakom en CMUT – capacitive micromachined ultrasonic transducer – är att ena sidan av en parallellplattekondensator utgörs av ett flexibelt membran. När detta utsätts för tryck ändras kondensatorns kapacitans, vilket skapar en elektrisk signal som kan läsas ut. Omvänt kan en elektrisk signal driva membranet och därmed skapa en tryckvåg i omgivande medium.
Detta exjobb bygger på litteraturstudier samt simulering och kvalitativ analys av hydroakustiska system och ljudutbredning under vatten. Arbetet kommer sannolikt innebära en hel del läsning av vetenskapliga publikationer, då fältet är tämligen ungt. Möjliga forskningsfrågor är:
  • Karaktärisering och jämförelse: hur skiljer sig CMUT och piezoelektriska givare vad gäller, t.ex., bandbredd, signalstyrka, krav på impendansmatchning, elementstorlek, etc.
  • Hydroakustiska antenner: hur funkar lobbildning i en CMUT-antenn? Finns det några fördelar/nackdelar vad gäller användning i kustnära miljö?
  • Industriekonomiska aspekter: analys av livscykelkostnad, kringsystem, etc.


Din profilBeroende på sökandes bakgrund och intresse kan examensarbetets inriktning anpassas. Vi tror det här projektet passar dig som ska genomföra ett examensarbete på 30 hp på civilingenjörs- eller masterutbildning. Viktiga egenskaper hos den sökande är ett allmänt teknikintresse och att kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Erfarenhet av Matlab, C/C++/C#, eller marin teknik är meriterande.

Vad du blir en del av

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster och kamouflagesystem för försvarsmarknaden. Vår breda produktportfölj innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.
Sonarsektionen består idag av 16 medarbetare som alla arbetar med hydroakustik i någon form. Atmosfären är glad och dynamisk med teamkänsla och teknikutveckling i fokus.
Placeringsort är Linköping.
Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och krav på svenskt medborgarskap. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.
Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Contact information

Christin Rhen
Master Thesis Supervisor
Tel. +46 73 4187258
Jennie Asp
Manager
073-418 6562

Remember to mention that you found this position on MyCareer