Stockholm University

Multiple industries

5,808 followers

Kvalificerad systemadministratör (tidsbegränsad anställning) at Stockholm University


vid institutionen för biokemi och biofysik. Sista ansökningsdag: 2020-06-19. förlängd ansökningstid: 2020-08-23.
SciLifeLab är ett nationellt centrum för storskalig livsvetenskaplig forskning med en avancerad teknologisk infrastruktur. Vid SciLifeLab utförs multidisciplinär forskning baserad på DNA-sekvensering, genexpressionsanalys, proteomik, bioinformatik, biostatistik och systembiologi. Målsättningen är att göra det möjligt för svenska forskare att analysera gener, transkript och proteiner i olika organismer i avsikt att klarlägga molekylära mekanismer relaterade till hälsa och miljö.
Exempel på tematiska forskningsområden som för närvarande bearbetas inom SciLifeLab är klinisk genomik/proteomik, cancergenomik och komplexa sjukdomars genomik samt ekologisk och miljörelaterad genomik. Bioinformatik och systembiologi är centrala aktiviteter inom centret, och en betydande del av personalen vid SciLifeLab arbetar inom dessa områden.
Institutionen för biokemi och biofysik (DBB) vid Science for Life Laboratory i Stockholm söker en Kvalificerad systemadministratör för att utveckla, installera och underhålla avancerade datasystem främst vid SciLifeLab i Solna, men även i mindre omfattning vid DBB i Frescati.
Arbetsuppgifter
Halva tjänsten innebär att installera och underhålla webbservrar för bioinformatik, arbetsstationer och filservrar som körs med Linux. Användarstöd åt forskare som utvecklar nya algoritmer, databaser och webbservrar inom bioinformatik samt använder beräkningskluster.
Andra halvan innebär installation och underhåll av studentdatorer i vår datorsal i Frescati, samt av datorer som är kopplade till bl a vår NMR-utrustning (Linux). Även stöd för övriga forskare inom biokemi och biofysik som geografiskt sitter på Science for Life Laboratory ingår i tjänsten. Dessa forskare använder även andra operativsystem.
Kvalifikationer
Kandidaten ska ha examen i datalogi eller närliggande områden. Vidare ska kandiaten även ha erfarenhet av underhåll och installation av linuxsystem. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid professionell erfarenhet att på egen hand ta hand om datorsystem.
Vikt kommer också läggas vid samarbetförmåga, programmeringserfarenhet och vid personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller ett tidsbegränsat vikariat till och med 2021-12-05. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas av professor Arne Elofsson, arne.elofsson@dbb.su.se, professor Erik Sonnhammer, erik.sonnhammer@dbb.su.se, eller administrativ chef Ann Nielsen, ann_n@dbb.su.se.
Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).
Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.
Välkommen med din ansökan!

Remember to mention that you found this position on MyCareer