Forskare i Miljö- och Energisystem med inriktning på hållbarhetsutvärderingar at Lund University

Posted 1 week ago


LTH söker en forskare med inriktning mot miljö- och energisystemstudier i huvudsak av nya biobaserade produktionssystem för polymerer och plattformskemikalier men även andra nya industriella processer.
Anställningen kommer att finansieras dels genom forskningsbidrag från Mistraprogrammet STEPS och dels med fakultetsmedel. Fokus ligger på resurseffektiv användning av lokalt tillgänglig biomassa som industriråvara, och utvärdering av kostnadseffektiv grön omvandlingsteknik med minimal miljöpåverkan. Anställningen omfattar utveckling av livscykelanalyser (LCA) för nya produkter, processer och koncept för polymerer och plattformskemikalier.
Forskningen kommer att genomföras i nära samarbete med Institutionen för kemiteknik och Avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet, och tillsammans med företag som medverkar i STEPS-programmet.

Ämne

Miljö- och Energisystem med inriktning på hållbarhetsutvärderingar av nya användningssätt och omvandlingsvägar för biomassa

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som forskare ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till högskolepedagogisk utbildning eller annan kompetensutveckling.
Arbetsuppgifterna omfattar bl a:
 • Hållbarhetsutvärderingar för polymerer, kemikalier, och material som baseras på bioråvara eller återvunna material.
 • Förståelse och vidareutveckling av beräkningsmodeller, inclusive LCA, för systemstudier som innefattar teknik, energi, miljö och kostnader.
 • Förståelse och tolkningar av nuvarande och kommande policies och styrmedel på nationell och EU-nivå som har koppling en mer biobaserad och cirkulär ekonomi.
 • Samarbete och kommunikation med andra forskare, industripartners och samhälle kring områdena ovan.
 • Publicering av resultat från forskningen inom områdena ovan.

Forskningen genomförs i nära samarbete med olika forskare vid LTH, och med externa samarbetspartners.

Krav för anställningen

 • Avlagd doktorsexamen inom aktuellt ämnesområde.
 • Dokumenterad erfarenhet av livscykelinventering och livscykelanalys under och efter forskarstudierna
 • Dokumenterad erfarenhet av praktiskt kemitekniskt och/eller biotekniskt arbete kopplat till utvecklingen av grön teknik och biobaserade produkter under forskarstudierna
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Meriterande för anställningen

Vid anställning av forskare kommer även följande att utgöra grund för bedömning:
 • Erfarenhet av tvärvetenskapliga studer av biobaserade polymer, kemikalie- och materialproduktionssystem med fokus på nya omvandlingsvägar och användningssätt för biomassa.
 • Erfarenhet av systemstudier av grön kemi och grön omvandlingsteknik med fokus på miljöpåverkan, speciellt klimatpåverkan
 • Erfarenhet av livscykelanalysverktyg och databaser för livscykelinventering, som t ex SimaPro och Ecoinvent

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

 • Tidsbegränsad anställning, 12 månader
 • Anställningsperiod: 2020-04-09 -- 2021-04-08
 • Omfattning: 100% (heltid)

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla:
 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Ladda upp ansökan som PDF-filer i rekryteringssystemet.

Remember to mention that you found this on MyCareer