Online Event

Karriärdag Teknik/Career day technology

Företag, organisationer och studenter inom teknik och data/it möts! Companies, organizations and students in technology and data/IT meet up

17 November 9:30 to 15:00   CET

Add to calendar


Organised by Linnéuniversitetet

The event has passed

Årets karriärdag blir helt digital. På förmiddagen kan ni studenter lyssna på några företag i digitala klassrum. 

This year's career day is digital. In the morning, you students can listen to companies in digital classrooms.

På eftermiddagen ses vi zoom där medverkande företag har sin egen "monter". Ni studenter väljer fritt vilka företag ni vill besöka. Alla företags information och länkar hittar ni här --

In the afternoon, you meet the companies in zoom. Each participating companies have their own "booth". You students are free to choose which companies you want to visit. All company information and links can be found here
 

 

Ni studenter i åk 1 behöver börja, och ni i årskurs 2 behöver fortsätta med att bygga era nätverk.  Årskurs 1 och 2 kan behöva sommarjobb eller vara intresserade av uppdrag som studentmedarbetare eller moment i kurser. Under våren i årskurs 3 skriver många av er examensarbete och söker därför idéer. 

Program förmiddag/morning

9.30-12.00 Presentationer i digitala klassrum/Presentations in digital classrooms

 • 9.30-10 30 In cooperation with a company. How to get the most out of degree projects, course assignments, etc.  Prof. Welf Löwe, who also runs Softwerk, an IT company
   
 • 10.00-10.30 SKB Svensk kärnbränslehantering AB
   
 • 10.30-11.00 Scania
  Scanias fokusområden samt resan från Linnéstudenter till Scaniakarriär
  13:00-14:00: Virtuell upplevelse in i Scania-hytten & Tävling med fint pris. 
   
 • 11.00-11.30 Fortnox
  Längtar du efter att få göra stor skillnad med dina nya kunskaper?
  Are you longing to make a big difference with your newly gained knowledge?
   
 • 10.30 – 11.00 DataKraft i Småland AB
  11.30-12.00
  13.00-13.30 eftermiddag/afternoon
   
 • 11.00 – 11.30 Xylem Water Solutions Global Services AB CANCELED

Program eftermiddag/afternoon
13.00-15.00 Digitalmässa/Presentations in digital classrooms 

Deltagande företag /Participating companies: 

Kolla i padleten för att se hålltider för respektive företag/
Check out the padlet to see what happens when in each zoom room!!

 • Tieto Sweden AB 
 • Fortnox 
 • Kommunalförbundet Sydarkivera
 • Scania CV AB 
 • Xylem Water Solutions Global Services AB CANCELED
 • DataKraft i Småland AB
 • Fogmaker International AB 
 • Softhouse https: CANCELED
 • IV Produkt AB 
 • SKB, Svensk kärnbränslehantering AB
 • Combitech AB CANCELED
 • Jordbruksverket
 • Holtab AB
 • Saab AB
 • Experis AB

Problem? Information? Gå in i Linnéuniversitetets gemensamma rum för Karriärdag Teknik som är bemannad hela dagen.
Problem? Information? Enter Linnaeus University's common room for Career day Technology which is staffed all day.

Missa inte Digitala veckan som pågår 16-20 november. 
Do not miss the Digital Week which takes place 16-20 November. Read more at:
https://digitalaveckan.se/

 

 


Do you want to organise your own virtual event?